8. TÜRKİYE TİROİD HASTALIKLARI KONGRESİ 2018

8. Türkiye Tiroid Hastalıkları Kongresi
14-15 Aralık 2018
Green Park Hotel, Ankara