TEMD Uluslararası Yayın Destek Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ULUSLARARASI YAYIN DESTEK YÖNERGESİ


Ülkemizin adının uluslararası dergilerde daha sık duyurulmasını sağlamak, ülkemizden yapılan endokrinoloji alanındaki yayınların kalitesini arttırmak amacıyla TEMD tarafından bu yayınlara aşağıdaki ölçütler uyarınca destek verilecektir.


1. Yayın desteği için başvuran adaylar TEMD asil üyesi olmalıdır. TEMD asil üyesi olmayanlara destek verilmez.
2. Destek verilecek olan yayınlar Science Citation index (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCIE) içinde yer almalı ve etki faktörü 1 ve üzerinde olmalıdır.
3. Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik bilimler alanlarında özgün araştırma makalesi veya derleme olmalıdır.
4. Yayın teşvikleri, makalenin yayınlandığı derginin “etki faktörü” katsayı olarak alınarak, bu katsayı ile aşağıda belirtilen TL değerlerinin çarpımı sonucu elde edilen miktara göre belirlenir.
5. Makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 1-<3 arasında olan yayınlar için çarpan 1.500 TL, makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 3-<5 arasında olan yayınlar için çarpan 2000 TL, 5-<10 arasında olan yayınlar için çarpan 3000 TL ve ≥10 üzerinde olan yayınlar için çarpan 4.000 TL’dir.
6. Ödemeler yayın çevrimiçi olduktan (doi, sayı veya sayfa numarası aldıktan) sonra yapılır.
7. Yayının bir fotokopisi ve desteği hak eden tüm yazarların IBAN numaralarının olduğu başvuru dilekçesi ile birlikte TEMD Yönetim Kuruluna gönderilmelidir.
8. Başvurular yayının çıktığı tarihten yayın yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.
9. Destek, sadece TEMD asil üyesi olan yazarlara verilir. Destek miktarı TEMD üyesi yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.
10. TEMD desteği alınmadan Uluslararası ISBN numaralı yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan bilimsel kitap niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 1.000 TL destek verilir. Bir bölümde birden çok bölüm yazarı varsa, destek miktarı yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Bir yazar bir kitapta birden çok bölüm yazdıysa her bir bölüm için ayrı ödeme yapılır. Bölüm editörlüğü yapan kişilere 1.000 TL, kitap editörlüğü yapan kişilere ise 3.000 TL ödeme yapılır.
11. Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye’deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranır.
12. Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi ya da kılavuz makalelerine, TEMD üyesi yazara isim sırası gözetmeksizin etki faktörü x 1.000 TL olarak ödeme yapılır.
13. İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşviki ödenmez.
14. Endocrinology Research and Practice’de yayınlanan orijinal araştırma makaleleri için yayın başına 3.000 TL destek verilir. Destek, TEMD asil üyesi yazarlar arasında eşit paylaştırılır.
15. Bir TEMD üyesine bir yıl içerisinde verilecek en yüksek destek miktarı toplam 25.000 TL ile sınırlıdır.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 15.02.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.