Uluslararası Yayın Ödülü Yönergesi

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

 


 

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ULUSLARARASI YAYIN ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası dergilerde daha sık duyurulmasını sağlamak, ülkemizden yapılan endokrinoloji alanındaki yayınların kalitesini arttırmak  amacıyla TEMD tarafından bu yayınlara aşağıdaki ölçütler uyarınca ödül verilecektir.

 1. Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez.
 2. Ödül verilecek olan yayınlar Scinece Citation inex (SCI) ve Science Citation Index Expanded (SCIE) içinde yer almalı ve etki faktörü 1 ve üzerinde olmalıdır.
 3. Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik bilimler alanlarında özgün araştırma makalesi veya derleme olmalıdır.
 4. Yayın teşvikleri makalenin yayınlandığı derginin "etki faktörü" katsayı olarak alınarak, bu katsayı ile aşağıda belirtilen TL değerlerinin çarpımı sonucu elde edilen miktara göre belirlenir.
 5. Makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 1-5 arasında olan yayınlar için çarpan 1.250 TL, makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 5 ve üzerinde olan yayınlar için çarpan 2.000 TL.dir.
 6. Ödemeler yayın çevrimiçi olduktan (DOI, sayı veya sayfa numarası aldıktan) sonra yapılır.
 7. Yayının bir fotokopisi ve ödülü hak eden tüm yazarların IBAN numaralarının olduğu başvuru dilekçesi ile birlikte TEMD Könetim Kurulu'na gönderilmelidir.
 8. Başvurular yayının çıktığı tarihten yayın yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.
 9. Ödül, sadece TEMD üyesi olan yazarlara verilir. Ödül miktarı TEMD üyesi yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.
 10. TEMD desteği alınmadan Uluslararası ISBN numaralı yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan textbook niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 1.000,00 TL ödül verilir. Bir bölümde birden çok bölüm yazarı varsa, ödül yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Bir yazar bir kitapta birden çok bölüm yazdıysa her bir bölüm için ayrı ödeme yapılır. Bölüm editörlüğü yapan kişilere 1.000,00 TL, kitap editörlüğü yapan kişilere ise 3.000,00 TL ödeme yapılır.
 11. Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye'deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranır.
 12. Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi, ya da kılavuz makalelerine, TEMD üyesi yazara isim sırası gözetmeksizin etki faktörü x 1.000,00 TL olarak ödeme yapılır.
 13. İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşviki ödenmez.
 14. TurkJEM?de yayınlanan orijinal araştırma makaleleri için yayın başına 3.000,00 TL ödül verilir. Ödül TEMD üyesi yazarlar arasında eşit paylaştırılır.
 15. Bir TEMD üyesine bir yıl içerisinde verilecek en yüksek ödül miktarı toplam 20.000,00 TL ile sınırlıdır.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu?nun 03.07.2022 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 18.07.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.