TEMD Makale Dil Revizyon Desteği Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ MAKALE DİL REVİZYON DESTEĞİ YÖNERGESİ

Bu yönergeyle ülkemizde yapılan bilimsel çalışmaların yayımlanması öncesinde olası gramer hatalarının, ilgili yabancı dili anadili olarak konuşan ve yazabilen kişiler tarafından değerlendirilmesinin sağlanması, böylece yayımların kalitesinin ve kabul edilebilirliğinin arttırılması  amaçlanmaktadır.
1. Makale dil revizyon desteği verilen yazarın TEMD asil üyesi olması ve makalede ilk 3 yazar arasında veya son sırada yer alması gereklidir. Yazarların en az % 50' sinin TEMD üyesi olması zorunludur.
2. Ardışık 2 makalesine destek almış, ancak en az birini Science Citation Index (SCI) - Science Citation Index-Expanded (SCI-E) grubu bir dergide veya Endocrinology Research and Practice dergisinde yayın haline getirememiş araştırıcılar, 3. makale için başvuru yapamazlar. Yalnızca özgün araştırma makalelerine destek verilir. Başvuruda bulunan yazar, iletişim kurulacak yazar (corresponding author) olmalıdır.
3. Destek talep eden TEMD üyesi, makalesini [email protected] adresine gönderir. Makale TEMD sekreterliği tarafından dil revizyonunu yapacak ilgili firmaya gönderilir.
4. Makale yayınlandığı zaman teşekkür bölümünde makale dil revizyon desteği nedeniyle TEMD'in katkısı ¨Preparation for publication of this article is supported by the Society of Endocrinology and Metabolism of Turkey¨ şeklinde belirtilmelidir.
5. TEMD makale dil revizyon desteği verilen bir makaleye ayrıca yurtdışı yayın teşvik desteği de verilebilir.
Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulunun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 22.01.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.