TEMD Kitap Basım Desteği ile İlgili Yönerge

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ KİTAP BASIM DESTEĞİ İLE İLGİLİ YÖNERGE

Bu yönerge, üyelerimiz tarafından Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında TEMD desteği ile çıkarılması istenen kitapların inceleme, değerlendirme ve yayımlanması için gereken standart koşulları ve kuralları belirler.
Yönergenin amacı Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanında TEMD’in kurumsal kimliğini temsil eden, bilimsel açıdan yüksek nitelikte ve uluslararası akademik standartlara uygun kitapların yazılmasını sağlamak ve bu konuda yönlendirici rol oynamaktır.

Uygulama Prensipleri

 1. Önerilen kitap, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları alanı ile ilgili konularda olmalı, güncel, bilimsel ve eğitime katkı sunacak nitelikte hazırlanmalıdır.
 2. Kitap basım önerisi dernek üye/üyelerinden gelebilir veya Yönetim Kurulu tarafından kitap basımı kararı alınarak konu ile ilgili editör veya editörler belirlenebilir.
 3. TEMD Yönetim Kuruluna basılmak üzere teklif edilen kitap, Yönetim Kurulunca tarafsız bir şekilde, objektif ve şeffaf olarak incelenir ve değerlendirilir.
 4. Başvurusu yapılan kitabın değerlendirme raporu en geç 30 gün içerisinde TEMD Yönetim Kurulunda görüşülür ve destek verilip verilmeyeceğine karar verilir, Yönetim Kurulu kararı başvuru sahibine yazı ile iletilir.
 5. Yönetim Kurulu, kitap inceleme ve değerlendirme sürecinde, başvuru sahiplerinden ek bilgi, kitapta değişiklik ve yeniden düzenlemeler isteyebilir.
 6. Kitap bölümleri, ulusal ve/veya uluslararası alanda konu ile ilgili çalışması veya deneyimi olan yazarlar tarafından yazılmalıdır.
 7. Kitabın yazarlarının büyük çoğunluğu aynı kurumda çalışıyor olmamalıdır, yazarların en az %70’ i belirli bir üniversite veya kurum/merkez dışından seçilmelidir.
 8. Her yazar sadece bir bölümde ilk isim olabilir.
 9. Kitabın bilimsel içeriği, niteliği, dili ile ilgili sorumluluk yazarlara aittir.
 10. Yönetim Kurulunun onaylamış olduğu kitapların hazırlanma ve elektronik olarak yayımlanma sürecinin takibi kitap editörü/editörleri tarafından yapılır.
 11. Davet edilen yazar, yazım için verilen süre sonunda yazısını göndermez ise editör/editörler yazarı değiştirme hakkına sahiptir.
 12. Desteklenmesi kabul edilen kitap, en geç bir yıl içerisinde yayımlanmak üzere TEMD Yönetim Kuruluna teslim edilmelidir. Bu sürede hazırlanmayan kitapların yayın desteği geri çekilir.
 13. Bu yönerge kurallarına uygun olarak yayımlanmayan ve yazarı tarafından TEMD desteği dışında basılmış olan kitapların üzerinde TEMD ismi ve/veya logosu kullanılamaz.
 14. Kitabın satış, dağıtımı vb. içeren telif hakları tamamen Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğine aittir. Farklı kurum, kuruluş ve/veya kişiler tarafından Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneğinin yazılı izni ve onayı olmaksızın kitabın tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kağıt ve/veya başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Tablo, şekil ve grafikler izin alınmadan, ticari amaçlı kullanılamaz.
 15. Kitap, yalnızca elektronik olarak basılabilir ve yayımlanabilir.
 16. Başvuru esnasındaki belgelere editör ve tüm yazarların imzalı onay formu eklenmelidir.
 17. Değerlendirme sonucu onay alamayan kitaplar için, başvuru sahipleri gerekli düzeltmeleri yaparak yeniden başvurabilirler.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulunun 13.01.2024 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 22.02.2024 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.