TEMD Kongre Katılım Desteği Yönergesi

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ KONGRE KATILIM DESTEĞİ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası bilimsel etkinliklerde daha fazla duyurulmasını sağlamak ve TEMD üyelerinin uluslararası bilimsel etkinliklere katılımlarını arttırmak amacıyla uluslararası kongre desteği verilmesinin esasları aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

 • TEMD üyesi olan herkese uluslararası kongre desteği verilebilir. 
 • Destek verilecek kongreler TEMD Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir.  Gerekli görüldüğü zaman kongre listesi güncellenebilir. 
 • TEMD tarafınca kongrelerine katılımın destekleneceği uluslararası derneklerin listesi EK’de belirtilmiştir. 
 • Katılım desteği verilecek kongrelerde çalışmaların SÖZLÜ SUNUM (veya Sözlü Poster) olarak kabul edilmiş olması gereklidir.
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği, sunumu gerçekleştirecek yazara yapılır.  
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği içinde Kongre katılım ücreti (erken kayıt ücreti üzerinden yapılır), gidiş–dönüş ekonomi sınıfı uçak bileti ve günlük 150 Avro yolluk ücreti yer alır. Sözlü Poster için ise sadece Kongre erken kayıt ücreti ödenir.
 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği, Kongre Katılım ücretinin ve uçak biletinin faturası, Kongre katılım belgesi ve Kongre kitapçığının fotokopisinin Derneğe bildirmesi koşuluyla karşılanacaktır. 
 • Listede belirtilen uluslararası kongre ve sempozyumlarda konuşmacı ve oturum başkanlığı yapacak üyelere, eğer bu kongreler tarafınca ücretleri ödenmiyorsa, katılım, ulaşım ve yolluk ücretleri ödenir.  
 • Listedeki derneklerin periyodik olarak düzenledikleri çalışma toplantılarında yapılacak SÖZLÜ SUNUMLAR da kongre desteği kapsamında desteklenir.
 • Bu destek aynı kişiye yılda iki defadan fazla uygulanmaz. 
 • EK: TEMD tarafınca kongrelerine katılımın destekleneceği uluslararası derneklerin listesi:

  • Avrupa Endokrinoloji Derneği (ESE)
  • Avrupa Diyabet Derneği (EASD)
  • Avrupa Nöroendokrin Derneği (ENEA)
  • Avrupa Nöroendokrin Tümör Birliği (ENETS)
  • Avrupa Obezite Derneği (EASO)
  • Avrupa Ateroskleroz Derneği (EAS)
  • Amerikan Klinik Endokrinologlar Birliği (AACE)
  • Endocrine Society (ES)
  • Amerikan Diyabet Derneği (ADA)
  • Amerikan Tiroid Derneği (ATA)
  • Avrupa Tiroid Derneği (ETA)
  • Androjen Fazlalığı ve PKOS Derneği (AE–PCOS)
  • Dünya Osteoporoz Derneği (WCO-IOF)
  • Uuslararası Diyabet Federasyonu (IDF)
  • International Society of Endocrinology (ISE)
01.07.2019 Tarihinden İtibaren Geçerlidir