44. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ 2023

44. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ

12-13 MAYIS 2023
The Marmara Taksim/ISTANBUL
http://www.temhk.org/