Haberler 45. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

45. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ TAMAMLANDI

“45. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi”, Susesi Luxury Resort Belek Antalya’da, 17-21 Nisan 2024 tarihlerinde 1013 meslektaşımızın katılımı ile başarıyla tamamlandı.

Kongremizin ana teması son yıllarda etkisini giderek gösteren iklim değişikliğine dikkat çekmek amacıyla “Çevre ve İnsan” olarak belirlendi.

Kongre Başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Cesur, Kongre Bilimsel Sekreterliğini Prof. Dr. Ayşe Kubat Üzüm ve Prof. Dr. Mine Adaş, Onursal Bilim Kurulu Başkanlığını Prof. Dr. Gürbüz Erdoğan ve Prof. Dr. Hüsrev Hatemi’nin yaptığı kongremizde 3 Kurs (Dinamik Testlerin Yorumlanması Kursu, Endokrinolojide Görüntüleme Kursu, İnsülin Pompa Kursu), Ustalara Saygı Oturumu, Genç Araştırıcı Sunumu, 15 Konferans, 32 Panel, 9 Uzmanına Danış, 12 Uydu Sempozyumu,  9 Sözel Bildiri Oturumu, 3 e-Poster Oturumu, 11 Çalışma Grubu Toplantısı yer aldı. 280 Konuşmacı ve Oturum Başkanına görev verildi.

“45. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi”nde 58 sözel, 155 e-poster bildiri olmak üzere toplam 213 bildiri sunuldu. Kongre bildiri kitabına linkten ulaşabilirsiniz.

Bilimsel Kurul tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi sözlü ve poster bildirileri belirlenerek 3 sözlü ve 4 poster bildiriye ödül verildi. Endocrinology Research and Practice  7. Ödüllü Makale Yarışması’nın sonuçları da kongremiz sırasında açıklandı ve ödüller sahiplerini buldu. 2024 Genç Araştırıcı Ödülünü almaya hak kazanan Doç. Dr. Süleyman Nahit Şendur “Akromegalinin 40 yılda Değişen Panoraması Precision Medicine Gereksinimini İşaret Ediyor: Hacettepe Deneyimi” başlıklı sunumunu kongre bilimsel programı dahilinde gerçekleştirdi.

Kongrede, akreditasyon sürecini başarı ile tamamlayan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’na akreditasyon belgesi takdim edildi. Detaylara ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Kongremize emek ve değerli zamanlarını harcayan Bilimsel Kurul Üyelerine, Konuşmacı ve Oturum Başkanı olarak görev alan tüm üyelerimize, destek veren ilaç firmalarına ve katılan tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz.

TEMD Yönetim Kurulu

 

SÖZLÜ BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Sözlü Bildiri Birincilik Ödülü (S-058)

Yetişkin Tip 1 Gaucher Hastalarında Kemik Mineral Yoğunluğu ve İçeriğinin İskelet Kas Kütlesi, Kas Gücü ve Fiziksel Performans İle İlişkisinin Değerlendirilmesi

Şuayb Celalettin Sayın ve ark.

Sözlü Bildiri İkincilik Ödülü (S-043)

Primer Hiperparatiroidi Tanılı Hastalarda Dinamik 4 Boyutlu Perfüzyon MRG İle Lokalizasyon Başarısının Değerlendirilmesi 

Sabri Engin Altıntop ve ark.

Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü (S-049)

Diferansiye Tiroid Kanserlerinde Ekstratiroidal Uzanımı Tespit Etmede Ultrasonografinin Yeri

Adile Begüm Bahçecioğlu ve ark.

 

POSTER BİLDİRİ ÖDÜLLERİ

Poster Bildiri Birincilik Ödülü (EP-104)

Diferansiye Tiroid Kanserli Hastalarda Radyoaktif İyot Tedavisinin Paratiroid Bezi Fonksiyonları Üzerine Uzun Dönem Etkileri

Fatma Avcı Merdin ve ark.

Poster Bildiri İkincilik Ödülü (EP-001)

Erişkin Endokrinoloji Kliniklerimizde Takip Edilen Konjenital Adrenal Hiperplazili Hastalarımızın Değerlendirildiği Çok Merkezli Ulusal Çalışma

Melek Eda Ertörer ve ark.

Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü (EP-069)

İnsülinoma Hastalarında Klinik Sunum, Tanı, Tedavi ve Prognoz: Çok Merkezli Çalışma

Şenay Topsakal ve ark.

Poster Bildiri Üçüncülük Ödülü (EP-105)

Subakut Tiroditli Hastalarda Tedavi Seçiminde Sedimantasyon, C-Reaktif Protein ve Tiroid Fonksiyon Testlerinin Rolü

Emek Topuz ve ark.

 

ENDOCRINOLOGY RESEARCH AND PRACTICE 7. ÖDÜLLÜ MAKALE YARIŞMASI ÖDÜLLERİ 

Birincilik Ödülü

Immunohistochemical and Clinical Assessment of Low-Risk Thyroid Tumors

Berna İmge Aydoğan ve ark.

İkincilik Ödülü

Presence of Multiple Endocrine Neoplasia-1 Mutations in Patients with Primary Hyperparathyroidism Detected on Clinical and Sonographical Suspicion: Report of 2 Novel Mutations

Muhammet Cüneyt Bilginer ve ark.

Üçüncülük Ödülü

Effect of Cross-Sex Hormone Therapy on Hematological Parameters in Transmen: A 1-Year Follow-up Study

Onur Elbasan ve ark.