Uluslararası Yayın ve Atıf Ödülü Yönergesi

PDF olarak indirmek için tıklayınız.

 


 

TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA DERNEĞİ ULUSLARARASI YAYIN VE ATIF ÖDÜLÜ YÖNERGESİ

Ülkemizin adının uluslararası dergilerde daha sık duyurulmasını sağlamak, ülkemizden çıkan yayınların kalitesini arttırmak ve Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD)’ nin yayın organı olan Turkish Journal of Endocrinology and Metabolism dergisinin yayın kalitesini arttırmak amacıyla TEMD tarafından bu yayınlara aşağıdaki ölçütler uyarınca ödül verilecektir.

 1. Ödül için başvuran adaylar TEMD üyesi ve T.C. vatandaşı olmalıdır. TEMD üyesi olmayanlara ödül verilmez.
 2. Ödül verilecek olan yayınlar Science Citation Index Expanded (SCIE) içinde yer almalı ve etki faktörü 1 ve üzerinde olmalıdır.
 3. Yayın, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları ile ilişkili temel veya klinik bilimler alanlarında özgün araştırma makalesi veya derleme olmalıdır.
 4. Yayın teşvikleri makalenin yayınlandığı derginin “etki faktörü” katsayı olarak alınarak, bu katsayı ile aşağıda belirtilen TL değerlerinin çarpımı sonucu elde edilen miktara göre belirlenir.
 5. Makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 1-5 arasında olan yayınlar için çarpan 1.250 TL, makalenin yayınlandığı derginin etki faktörü 5 ve üzerinde olan yayınlar için çarpan 2.000 TL.dir.
 6. Ödemeler yayın çevrimiçi olduktan (DOI, sayı veya sayfa numarası aldıktan) sonra yapılır.
 7. Yayının bir fotokopisi ve ödülü hak eden tüm yazarların IBAN numaralarının olduğu başvuru dilekçesi ile birlikte TEMD Könetim Kurulu’na gönderilmelidir.
 8. Başvurular yayının çıktığı tarihten yayın yılını izleyen yılın sonuna kadar yapılabilir.
 9. Ödül, sadece TEMD üyesi olan yazarlara verilir. Ödül miktarı TEMD üyesi yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür.
 10. Bir TEMD üyesine bir yıl içerisinde verilecek en yüksek ödül miktarı 20.000,00 TL ile sınırlıdır.
 11. TEMD desteği alınmadan Uluslararası ISBN numaralı yayınevleri tarafından yabancı dilde yayınlanan ve basılı olarak dağıtılan textbook niteliğinde kitaplarda yapılan bölüm yazarlığı için 1.000,00 TL ödül verilir. Bir bölümde birden çok bölüm yazarı varsa, ödül yazarlar arasında eşit olarak bölüştürülür. Bir yazar bir kitapta birden çok bölüm yazdıysa her bir bölüm için ayrı ödeme yapılır. Bölüm editörlüğü yapan kişilere 1.000,00 TL, kitap editörlüğü yapan kişilere ise 3.000,00 TL ödeme yapılır.
 12. Yurtdışı bağlantılı yayınlanan ortak makalelerde, yayına katkıda bulunan TEMD üyesinin Türkiye’deki akademik adresinin yayında geçme şartı aranır.
 13. Uluslararası dergilerde yayınlanmış uzlaşı makalesi, ya da kılavuz makalelerine, TEMD üyesi yazara isim sırası gözetmeksizin etki faktörü x 1.000,00 TL olarak ödeme yapılır.
 14. İlaç firmalarının desteklediği veya yürüttüğü çalışmaların makaleleri için yayın teşviki ödenmez.
 15. TurkJEM’de yayınlanan orijinal araştırma makaleleri için yayın başına 3.000,00 TL ödül verilir. Ödül TEMD üyesi yazarlar arasında eşit paylaştırılır.
 16. TURK JEM’de yayınlanan eserlere, SCI Expanded kategorisindeki, etki faktörü 1 veya daha fazla olan dergilerde yapılan atıflar ödüllendirilir. Bu durumda, atıf başına 500,00 TL ücretlendirme yapılır (toplam atıf ücreti 5.000,00 TL’yi geçemez). Atıf ücreti için yayınlanan derginin etki faktörünün 1’den büyük olması yeterlidir. Aynı makaleye hem atıf için hem de yayın için ayrı ayrı ödeme yapılır. Ödül atıf yapılan TURKJEM’deki eserin yazarına değil, atıf yapan makalenin TEMD üyesi yazarlarına ödenir.

Bu yönerge, TEMD Yönetim Kurulu’nun 15.01.2022 tarihinde yaptığı toplantıda aldığı karar ile yayınlanmaya başladığı 24.01.2022 tarihinde yürürlüğe konulmuştur.