TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ DUYURULAR

HEKİMLİK ANDI

Dünya Tabipler Birliği Cenevre Bildirgesi, diğer adıyla "Hekimlik Andı", Dünya Tabipler Birliği\'nin yürüttüğü iki yıllık bir çalışma sonucunda güncellendi ve Ekim 2017\'de düzenlenen Genel Kurul toplantısında son hali kabul edildi.

Hekimlik andına ulaşmak için tıklayınız... 


ÖZEL HEKİMLİK PLATFORMU

Özel hekimlik alanında faaliyet gösteren hekimler arasında iletişimi kuvvetlendirmek, sahada yaşanan olumlu/olumsuz gelişmeleri, haberleri paylaşmak, özlük/demokratik haklarla ilgili bilgilendirmek ve yaşanana deneyimlerin ortaklaştırılarak bilgi paylaşımını kuvvetlendirmek üzere www.ozelhekimlik.org adresli iki bölümde n oluşan bir iletişim platformu oluşturulmuştur. 

Muayenehane ve özel sağlık sektöründe çalışan hekimlere yönelik hazırlanan "Özel Hekimlik" ve "Muayenehane Hekimleri" anketlerine ulaşmak için tıklayınız...

2017-10-02 13:58:06